skip to Main Content
+36-30-997-9857 hello@startitkh.hu

Sándor a Semmelweis Egyetemen szerzett mesterdiplomát, és később a Szegedi Egyetemen orvos-közgazdászként végzett. Karrierjét a gyógyszeriparban kezdte, 2008-ban a Nestlé Hungária Kft-nél kezdett dolgozni, ahol később a Health Science üzletág vezetője lett az FSMP, vagyis a különleges egészségügyi célú élelmiszertermékek területén. Véleménye szerint sokszor a pici, egyértelmű dolgokat sem veszi észre az ember, ha nagyon régóta benne van valamiben, ezért is kell valaki, aki kívülről segít. Illetve valaki, aki a kudarcokat is át tudja fordítani a tanulás oldalára, úgy véli: “egy vállalkozást nem csak a sikerei, hanem a közben fellépő problémák kezelése is erőssé tudja tenni”. Véleménye szerint a startupok sikeréhez számtalan tényező együttes meglétére van szükség, de szerinte kiemelten fontos: ötlet, elszántság, kitartás, megfelelő kommunikáció, világos stratégia, célcsoport definiálása, és a körülményekre való gyors reagálás.

Sándor 2018 tavasza óta tagja az inkubátor mentorcsapatának.
Mentorált startup: DOSGOLPESDental Scanner Solutions

Sándor has earned his master diploma at Semmelweis University, later he graduated from the University of Szeged as a physicianeconomist. He started his career in the pharmaceutical industry, in 2008 he started working at Nestlé Hungária Ltd, where later he became the Head of Health Science department at the field of FSMP, which means Foods for Special Medical Purposes. According to him people usually don’t realise the small, obvious things if they have been working on something for a long time, that’s why they need someone who can help from the outside. As well as someone who can turn their failures into learning experience. He believes: “not only its victories but also solving its mistakes can make an enterprise strong”. According to him for the success of startups countless factors has to coexist, but he believes the most important are: idea, determination, perseverance, good communication, clear strategy, definition of the target group, and quick response to new circumstances.

Sándor has been a member of the incubator’s mentor group since the spring of 2018.
Mentored startups:  DOSGOLPESDental Scanner Solutions

Back To Top