skip to Main Content
+36-30-997-9857 hello@startitkh.hu

IOT Tanácsadó, vállalkozó, technológiai vezető, innovátor. Ezek a szavak és ilyen sorrendben szerepelnek Szabolcs szakmai profiljában, nem is érdemtelenül. Az ő és társai által alapított Remagine Technologies volt az első hazai hardware befektetés, melyet a JEREMIE alap eszközölt, s az akkor  – majd 7 év során – szerzett tapasztalatokat nem csupán arra használta fel, hogy átadja tudását az új startup generációnak, hanem segíti mindazon kkv-kat és nagyvállalatokat, akik az adott területeken sikeressé akarnak válni. Saját mérnökirodáján keresztül valamint a Kürt Akadémia program igazgatójaként sokat tesz a hazai szakmai és vezetői garnitúra előrejutásáért.

Mentorként 2018 őszén csatlakozott az inkubátorhoz, az X-Flow System csapatát segíti.

He is an IOT consultant, entrepreneur, technology leader and innovator. Remagine Technologies, founded by him and his associates, was the first domestic hardware investment founded by JEREMIE. The experience – gained during 7 years – was not only used to give his knowledge to the new startup generation but also to help all the SME’s and large companies that want to become successful in the areas covered. Through his own engineer’s office and as a director of the Kurt Academy program, he has done a lot for the advancement of the domestic professional and managerial set.

As a mentor he joined the incubator team in autumn 2018 his mentored team is X-Flow System.

Back To Top