skip to Main Content
+36-30-997-9857 hello@startitkh.hu

Marcell Budapesten nőtt fel, majd egyetemi tanulmányait Dániában végezte, ahol marketing és közgazdász diplomát szerzett. A külföldi karrier helyett visszatért Magyarországra, hogy saját vállalkozást építsen. 2014-ben társaival megalapította a Brewie-t, ami a világ első, teljesen automatizált, valódi alapanyagokat használó, házi sörfőzőgépe, ami működési elve alapján gyakorlatilag a kávéfőző mintájára épül. Projektjüket  közösségi finanszírozás segítségével sikerült a nehézségek ellenére véghez vinniük és prosperáló vállalkozássá fejleszteniük.

Marcell 2018 tavasza és 2019 ősze között mentorként vett részt az inkubátor munkájában.
Mentorált csapatai: POIZO, X-Flow,

Marcell grew up in Budapest and after finishing the high school he continued his studies in Denmark. He graduated  in marketing and economics. After that he returned to Hungary to build his own business. In 2014 Marcell and his friends founded Brewie, the first fully automated home beer brewing machine which uses only original ingredients. The principal operation of the machine based on the operation of coffee machine. Despite the difficulties they managed to get money thanks to a successful crowdfunding campaign and develop Brewie a prosperous business.

Marcell was a member of the mentor team in the incubator between spring 2018 and 2019 Autumn.
He was mentoring the teams: POIZO, X-Flow

Back To Top